Telekomunikacioni

Në Hekurudhat e Kosovës tani është kompletuar rrjeti optik në linjën hekurudhore kryesore Hani i Elezit – Mitrovicë; në linjat e rangut të dytë  Prishtinë- Klinë- Pejë dhe nga Klina deri në Prizren.

Janë montuar dhe lëshuar në funksion pajisjet transmetuese optike të tipit Siemens OTN (150Mb/s) në 15 stacione hekurudhore. Në këto stacione janë instaluar edhe interfejsat Voice 12LVOI P/T  dhe janë lëshuar në funksion lidhjet telefonike nga centrali ekzistues telefonik ARF 102 K.

Në muajt e ardhshëm do të instalohen pajisje të reja  ku do të kompletohet rrjeti telekomunikues në Hekurudhat e Kosovës