Energjetika

Gjendja momentale e pajisjeve furnizuese me energji elektrike

Stacionet dhe sistemet Sinjalo-Siguruese ,Telekomunikuese që janë në funksion, furnizohen me energji elektrike nga rrjet 10/0,4 kV. Nga rrjeti i tensionit të lartë 10 kV përmes 25 trafove 10/0.4kV është furnizimi i stacioneve në funksion dhe si furnizim rezervë nëpër këto stacione përdoren dizel agregatët.