Eksponatet e Muzeut

Në vazhdim mund të shikoni disa fotografi të eksponateve të ekspozuara në lokalet e Muzeut të Hekurudhave të Kosovës i cili gjendet në ndërtesën e stacionit hekurudhor në Fushë Kosovë. Sa për kurreshtjen e Juaj, këtë Muze në mënyrë të organizuar dhe individuale e vizitojnë kryesisht fëmijët parashkollor, të shkollave fillore dhe të mesme, pastaj student, përfaqësues të KFOR-it dhe shume vizitor ndërkombëtar.


Vaga mekanika e vitit 1874, për matjen e vagonëve të hekurudhës deri në 30 000 kg


Fanari


Ora mekanike, në muret e stacioneve hekurudhore, nuk është më!!


Aparati  i morzeut për komunikim nga largësija  


Pulti i telefonisë gjysëm automatike


Farkataria dhe kulla për farkimin dhe mirëmbajtjen e veglave të punës


Drejtuesi i lëvizjse së trenave në shërbim


Karroca për transportin e punëtorve të MVH