Infrakos një ndër NP-të përfituese e marrëveshjes se nën-huazimit me MFPT

Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe përfaqësuesit e ndërmarrjeve publike: Posta e Kosovës, Infrakos, Trainkos, KRU Prishtina dhe Telekomi i Kosovës, Në kuadër të Masës 4.6 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike për Mbështetjen e Ndërmarrjeve Publike, kanë nënshkruar me 23.05.2022 marrëveshjet e nën-huazimit në vlerë totale prej rreth 5 milionë euro, marrëveshjet kanë qenë të ndara ndërmjet MFPT dhe Ndërmarrjeve Publike.

Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve  z. Afrim Mehmetaj dhe UD i KE-së se Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës Sh.A “Infrakos-it” z. Zymer Zekaj e kanë mirëpritur këtë mbështetje të nën-huazimit e cila është shumë e domosdoshme për Infrakos-in për shlyerjen e disa detyrimeve të grumbulluara ndër vite, ndërsa sipas MFPT-së, këto mjete pritet t’u ndihmojnë Ndërmarrjeve Publike në rimëkëmbjen e tyre pas vështirësive financiare me të cilat janë përballur nga rënia e të hyrave, si rezultat i pandemisë COVID-19.

Mirëpo sipas një njoftimi nga ministria përkatëse thuhet qe “Marrëveshjet e nën-huazara nga MFPT tek Ndërmarrjet Publike kanë të njëjtat kushtet financiare me Marrëveshjen Financiare të Kredisë së Likuiditetit të Urgjencës së Infrastrukturës Vitale, që nënkupton që kushtet e volitshme financiare u barten edhe Ndërmarrjeve Publike”

Ministri Murati me këtë rast vlerësoi lartë bashkëpunimin me BERZH-in për mundësimin e kësaj marrëveshje që përkrah Ndërmarrjet Publike. Ai theksoi se Qeveria mbetet e përkushtuar drejt sigurimit të menaxhimit të drejtë dhe profesional të Ndërmarrjeve Publike, si ofrues të rëndësishëm të infrastrukturës vitale të vendit.