Lajmet dhe Ngjarjet
Kryeshefi Ekzekutiv Naser Krasniqi se bashku me kryesuesen e Bordit të Drejtorëve znj. Edona Nahi me datë 20.06.2024 ka pritur në drejtorinë e Infrakos Sh.A përfaqësuesit e bordit të BERZH-it Miglė Tuskienė, përfaqësues për Danimarkë, Lituani, Irlandë dhe Kosovë, Katherine Allen, përfaqësues për Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Yasemin Girici, përfaqësues për Turqi, Rumani, Azerbajxhan, Moldavi, Kyrgyz Republic, Algeria, Shigeto Hiki, përfaqësues për Japoni, Rosmarie Schlup, përfaqësues për Zvicër, Ukrainë, Liechtenstein, Turkmeni stan, Serbi, Mal të Zi, Uzbekistan, Andrew Smith, përfaqësues për Kanadë Maroko Jordani dhe Tunizi, Karina Karaivanova, përfaqësues për Poloni, Bullgari dhe Shqipëri, Jan Willem van den Wall Bake, përfaqësues për Holandë Kinë, Mongoli, Maqedoni e Veriut dhe Armeni dhe Alon Messer, përfaqësues për Austri, Izrael, Qipro, Malta, Kazakistan dhe Bosnja e Hercegovina.
Qeveria e Republikës se Kosovës respektivisht dy ministritë e linjave, Ministria e Ekonomisë dhe Ministria e Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës e kanë shtyrë përpara agjendën e Infrakos-it për të arritur një marrëveshje historike për Infrastrukturën e Hekurudhave të Kosovës për të finalizuar dhe nënshkruar marrëveshjen financiare 5 vjeçare, e cila marrëveshje do të siguroj një stabilitetit financiar.
Në këtë fund vit është mbajtur samiti në kryeqytetin spanjoll në Madrid lidhur me mundësitë e investimit në zhvillimin hekurudhor përgjatë rajonit pjesa e Takimit të 4-të të Menaxherëve të Rrjetit të Infrastrukturës Hekurudhore të Ballkanit Perëndimor (RIMN WB) Në kuadër të këtij samiti nga Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës mori pjesë Kryeshefi Ekzekutiv z. Naser Krasniqi për të pasqyruar sfidat kryesore në fushën e hekurudhave të Republikës se Kosovës dhe mundësitë e investimeve kryesore për vitet e ardhshme në mënyrë qe të arritën standardet konform shteteve anëtare të BE-së.
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë