Lajmet dhe Ngjarjet
Me ftesë të Ministrisë së Transportit dhe të Infrastrukturës dhe të hekurudhave shtetërore Turke-TCDD, Infrakos respektivisht kryesuesi i BpD z. Berisha dhe anëtari i BpD z. Mehmetaj kanë marrë pjesë në Forumin e 12të Ndërkombëtar të Transportit dhe Komunikimit të mbajtur në Stamboll me date 6-7-8 Tetor 2021
Samiti i  Hekurudhave i mbajtur në Beograd, u pasua me nënshkrimin e memorandumit që ka të bëjë me modernizimin e korridoreve dhe linjave hekurudhore që të mundësohet një transport normal ndërmjet vendeve të Ballkanit. Vendi jonë,u përfaqësua nga ministri Infrastrukturës z. Liburn Aliu, ndërsa nga Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës pjesëmarrës ishin UD Kryeshefi Ekzekutiv z. Zymer Zekaj dhe zv KE z. Xhevat Ramosaj.
Në ambientet e INFRAKOS-it shënohet dita e Hekurudhës, kjo simbolikë lidhet me rastin e kthimit të punëtorëve të larguar me dhunë nga puna më 24 Gusht të vitit 1999. Menaxhmenti i Infrakos Sh.A në mbledhjen e rregullt me datë 23.08.2021 ka propozuar qe shënimi i ditës së Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës të ndërlidhet me datën 24 Gusht të vitit 1999
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë