Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Në ambientet e Hekurudhave të Kosovës, me datë 31.03.2021 stafi i Hekurudhave të Kosovës në krye me KE-në z. Mr.sc. Hysen Nikqi si zakonisht treguan gatishmëri të lartë për të dhuruar gjak. Nga kjo traditë e krijuar tashmë, për disa nga ta nuk ishte hera e pare që dhuronin vullnetarisht gjak, por ndryshe nga herat e tjera aksioni nisi nga Kryeshefi Ekzekutiv i Infrakos-it
(Shqip) Kryeshefi Ekzekutiv Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës Sh.A ‘‘INFRAKOS’’ Mr.sc. Hysen Nikqi dhe Kryeshefi Ekzekutiv z. Gelor Shala nënshkruan marrëveshjen për qasje në infrastrukturën e hekurudhave të Kosovës për vitin 2020 - 2021
(Shqip) Me 11.01.2021 Ministri i Infrastrukturës z. Arban Abrashi me kabinetin e tij i bëri një vizitë Infrakos-it për tu informuar për se afërmi lidhur me zhvillimet e punimeve në sektorin hekurudhor, respektivisht rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore. Ministri Abrashi u prit nga Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të INFRAKOS-it z. Brahim Selimaj dhe nga UD i Kryeshefit Ekzekutiv z. Xhevat Ramosaj se bashku me menaxhmentin e kësaj ndërmarrje.
Informata për Infrakos