Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Me datë 04.11.2023 përurohet hapja e tunelit 6 me gjatësi 262m dhe tunelit 7 me gjatësi 122m të cilët ishin plotësisht të shembur si dhe ri-hapja e linjës Hani i Elezit – Fushë Kosovë si segment i parë i linjës 10-të hekurudhore Hani i Elezit-Leshak.
(Shqip) Kryeshefi i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës - Infrakos Sh. A. realizoi vizitë në teren me përfaqësues të Ministrisë së Financave Punës dhe Transfereve dhe për së afërmi panë zhvillimet e punimeve të linjës hekurudhore Hani Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë në të cilën punët janë në fazën përfundimtare dhe linja po shkon drejt rihapjes së saj për qarkullim të trenave
(Shqip) Sot me datë 07.07.2023 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës z. Naser Krasniqit për financimin e projekteve të dizajnimit preliminar të linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Klinë – Pejë dhe linjës Klinë – Prizren.
Informata për Infrakos