Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Me ftesë të Ministrisë së Transportit dhe të Infrastrukturës dhe të hekurudhave shtetërore Turke-TCDD, Infrakos respektivisht kryesuesi i BpD z. Berisha dhe anëtari i BpD z. Mehmetaj kanë marrë pjesë në Forumin e 12të Ndërkombëtar të Transportit dhe Komunikimit të mbajtur në Stamboll me date 6-7-8 Tetor 2021
(Shqip) Samiti i  Hekurudhave i mbajtur në Beograd, u pasua me nënshkrimin e memorandumit që ka të bëjë me modernizimin e korridoreve dhe linjave hekurudhore që të mundësohet një transport normal ndërmjet vendeve të Ballkanit. Vendi jonë,u përfaqësua nga ministri Infrastrukturës z. Liburn Aliu, ndërsa nga Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës pjesëmarrës ishin UD Kryeshefi Ekzekutiv z. Zymer Zekaj dhe zv KE z. Xhevat Ramosaj.
(Shqip) Në ambientet e INFRAKOS-it shënohet dita e Hekurudhës, kjo simbolikë lidhet me rastin e kthimit të punëtorëve të larguar me dhunë nga puna më 24 Gusht të vitit 1999. Menaxhmenti i Infrakos Sh.A në mbledhjen e rregullt me datë 23.08.2021 ka propozuar qe shënimi i ditës së Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës të ndërlidhet me datën 24 Gusht të vitit 1999
Informata për Infrakos