Lajmet dhe Ngjarjet
Me datë 04.11.2023 përurohet hapja e tunelit 6 me gjatësi 262m dhe tunelit 7 me gjatësi 122m të cilët ishin plotësisht të shembur si dhe ri-hapja e linjës Hani i Elezit – Fushë Kosovë si segment i parë i linjës 10-të hekurudhore Hani i Elezit-Leshak.
Kryeshefi i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës - Infrakos Sh. A. realizoi vizitë në teren me përfaqësues të Ministrisë së Financave Punës dhe Transfereve dhe për së afërmi panë zhvillimet e punimeve të linjës hekurudhore Hani Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë në të cilën punët janë në fazën përfundimtare dhe linja po shkon drejt rihapjes së saj për qarkullim të trenave
Sot me datë 07.07.2023 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës z. Naser Krasniqit për financimin e projekteve të dizajnimit preliminar të linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Klinë – Pejë dhe linjës Klinë – Prizren.
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë