Telekomunikacija

Na Kosovskim Železnicama je kompletirana optička mreža na železničku liniju Djeneral Janković – Mitrovica; na liniji drugog ranga Pristina – Metohija – Peć i od Metohije do Prizrena..

Montirana su i puštena u funkciju optička prenosna postrojenja tipa Simens OTN (150Mb/s) u 15 železničke stanice. U ovim stanicama instalirane su i interfejsi  Voice      12LVOI P/T i puštene su u funkciji telefonske linije iz postojeće telefonske centrale           ARF 102 K.

U narednim mesecima instalirat  će  se  i nova postrojenja gde će se kompletirati telekomunikaciona mreža na Kosovskim Železnicama.