Signalizacija

Sadašnje stanje signalno-sigurnosne opreme

Posle rata investiralo se u obnovu stanica i za sada je 14 stanica obnovljeno i pušteno u rad sa “Energoinvest- Ericsson” elektro relejnim sistemom. Te stanice se nalaze na glavnom železničkom pravcu Đeneral Janković – Lešak (150km).

Na železničkom pravcu Đeneral Janković – Lešak je obezbeđeno sa automatizovanim elektro relejnim sistemom tipa ERICSSON, 19 putnih prelaza.

Obnovljene su dve stanice u Kosovu Polju, putnička i teretna. To je relejna oprema. Sistem je snabdeven relejnom opremom samo mobilnom vrstom signala “kirilo Savić”.

Ostalo je još 18 neobezbeđenih stanica. Neke od njih će uskoro da budu obezbeđene novim elektronskim sistemima.

U okviru modernizacije Kosovoskih Zeleznica u pocetku ove godine 2008 izvrsena je instalacija  opreme signalizacije-Brojaci osovina za kontrolu otseka izmedju dve stanice.

Ova oprema je instalirana na otseka na relaciji izmedju stanica (sluzbenih mesta) Dj.Jankovic-Lipjan.

Karakteristika  ove opreme je to $to kao  medium transmisije izmedju dvje stanica  koriste opticko vlakne. A za prijem informacija od senzora koristi  se bakarni kabal.

Svrha instalacije ove opreme je kompletiranje sistema  kontrole saobracaja iz centra.

Posle instalacije optickog kabla u 13 stanica izvr$ena instalacija opticke transmisione opreme (aktivni uredjaj) preko koje smo uspostavili  telefonske veze u stanicama.

Opticki kabal I opticka transmisiona oprema  koristi se I za prenos podataka kontrole I komande iz stanica  prema centru CTC i obrnuto.