Reportazh për Hekurudhat e Kosovës, rendësia, zhvillimet dhe sfidat në NP-në Infrakos Sh.A

Reportazh për Hekurudhat e Kosovës, rendësia, zhvillimet dhe sfidat në NP-në Infrakos Sh.A

Linku:

https://www.youtube.com/watch?v=n662TI7eSr0&index=2&list=PL2ygqgSFvmrq4XM3FfC2_5yCChvlcX0f2