Projektet

Raporti për Rehabilitimin e Linjës së 10-të Hekurudhore Q1-Q3 2023

Raporti per TM1 2023

Në linkun në vazhdim është përmbledhja e prezantimeve te vendeve pjesëmarrëse të rajonit dhe me gjerë,  ku nga faqja 467 deri 488 është i publikuar prezantimi im për INFRAKOS ne këtë event.

https://drive.google.com/file/d/1WAtqHtl14pFuOwvc8cpY09ZmGbdma4ay/view?usp=share_link

Raporti për Kuartalin e katërt të vitit 2022

Raporti per Kuartalin e trete te vitit 2022 duke perfshire muajin Tetor apo në linkun:

  https://we.tl/t-U4l9hHnQup

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE E PROJEKTIT Qershor 2022

PËRMBLEDHJA EKZEKUTIVE për Muajin Prill 2022

Në linkun e mëposhtëm është raporti i progresit për vitin 2021, i cili iu është dërguar Bankave dhe WBIF

https://we.tl/t-wGrBfTmfUN

Informatë mbi realizimin e projektit të rehabilitimit gjeneral të fazës së I dhe II të linjës së 10-të hekurudhore

Në linkun e më poshtëm janë:

  • Raportet Periodike  Q1 and Q2 2021;
  • Raportet Periodike Mjedisore dhe Sociale  Q1, Q2 dhe gjysmëvjetor 2021;

https://we.tl/t-VpBk3DfNtx

Raport lidhur me projektet zhvillimore dhe Linjën e 10-të Hekurudhore për muajin Qershor 2021

Raport lidhur me projektet zhvillimore dhe Linjën e 10-të Hekurudhore për periudhën Shkurt-Maj 2021

Raport lidhur me projektet zhvillimore dhe Linjën e 10-të Hekurudhore për muajin Dhjetor 2020 dhe Janar 2021

Raport lidhur me projektet zhvillimore dhe Linjën e 10-të Hekurudhore për muajin Tetor dhe Nëntor 2020

Raporti mbi projektet zhvillimore Shtator 2020

Raporti mbi projektet zhvillimore (Korrik – Gusht) 2020

MODERNIZIMI I LINJËS SË 10-të HEKURUDHORE