Me në fund shihet një dritë në fund të tunelit

Kryeshefi Ekzekutiv Naser Krasniqi dhe Edona Nahi, Kryesuese e Bordit të Drejtorëve dhe Fitim Raci, Anëtari i Bordit të Drejtorëve të Infrakos ShA se bashku me përfaqesuesit e Njësisë Implementuese të Projektit gjatë këtij vikendi respektivisht me datë 27.05.2023 kanë vizituar tunelin 6 dhe 7 në segmentin hekurudhor të linjës se 10-të hekurudhore në afersi të Kaçanikut.

Kujtojmë qe një ndër faktoret e mos funksionalizimit të linjës ka qenë shembja e tuneleve 6 dhe 7 me ç’rast e ka pamundësuar qarkullimin e lirë të transportit hekurudhor.


Përkushtimi i drejtorit të projektit, respektivisht Kryeshefit Ekzekutiv ka qenë i vazhdueshem në mënyrë qe të krijojë mundësinē e levizjës të sigurtë të transportit hekurudhor.

Kjo vizitë është shpersëdhënëse dhe një sinjal i qartë qe ristaurimi i tuneleve do të vazhdoi edhe me tutje deri në finalizimin e tyre sa më shpejtë qe është e mundur.

Me angazhim e përkushtim të madh me në fund shihet një dritë në fund të tunelit.