Kontakti

Infrakos SH.A Fushë Kosovë
Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “Infrakos”
SH.A Adresa: Fushë Kosovë, Sheshi i Lirisë p.n
TEL: 038 550 550 500 FAX: 038 550 550 500
E-mail: info@infrakos.com

Emri dhe Mbiemri: (e domosdoshme)

Adresa juaj (e domosdoshme)

Subjekti

Mesazhi Juaj

Kodi i sigurisë

captcha