Kontakti

Infrakos SH.A Fushë Kosovë
Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës “Infrakos” SH.A

Adresa: Fushë Kosovë, Sheshi i Lirisë p.n
TEL: 00383 (0) 38 550 550 500
E-mail: info@infrakos.com, info@kosovorailway.com

  Emri dhe Mbiemri: (e domosdoshme)

  Adresa juaj (e domosdoshme)

  Subjekti

  Mesazhi Juaj

  Kodi i sigurisë

  captcha