Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Është nënshkruar kontrata komerciale ndërmjet Infrakos-it dhe Generale Construzioni Ferrovarie, për rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore, segmenti Fushë Kosovë - Hani i Elezit, investim i cili kap shifrën 210 milionë euro.
(Shqip) Shoqata "Asociacioni i Stacioneve të Europës" e përbërë nga përfaqësues nga ky asociacion, Muzeu i Hekurdhave të Gjermanisë dhe Muzeu i Hekurdhave të Sllovenisë, dhuruan sot muzeut të Hekurudhave të Kosovës disa artifakte të çmuara në shënjë bashkëpunimi me Hekurudhat e Kosovës.
(Shqip) Në ambientet e Hekurudhave të Kosovës, me datë 10.10.2018 stafi i Hekurudhave të Kosovës kishin një gatishmëri të lartë për të dhuruar gjak. Për disa nga ta nuk ishte hera e pare që jipnin gjak, por si staf i kopmanisë ishte hera e parë që organizohej një event i tillë.
Informata për Infrakos