Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe përfaqësuesit e ndërmarrjeve publike: Posta e Kosovës, Infrakos, Trainkos, KRU Prishtina dhe Telekomi i Kosovës, Në kuadër të Masës 4.6 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike për Mbështetjen e Ndërmarrjeve Publike, kanë nënshkruar me 23.05.2022 marrëveshjet e nën-huazimit në vlerë totale prej rreth 5 milionë euro
(Shqip) Në kuadër të punimeve të modernizimit të Hekurudhave të Kosovës, Infrakos-i dhe menaxhmentit kanë mirëpritur ministrin, Liburn Aliu dhe përfaqësuesit e BE-së. Në vizitën e Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës INFRAKOS SH.A pjesëmarrës ishin Ministri i Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu se bashku me zëvëndësministrin z. Hysen Durmishi si dhe përfaqesue të tjerë si; Dretori i Komuitetit të Transportit të BE-së z. Matej Zaknjsek, Sekretri permanent i komunitetit të transportit z. Albert Kolgeci, Luigi Brusa – Shef i sektorit nga zyra e BE-së në Kosovë, si dhe përfaqesuesit e BERZH-it, Neil Taylor dhe Arianit Blakaj.
(Shqip) Me datën 09.05.2022 në Ohër të Maqedonisë së Veriut është mbajtur takimi i Menaxherëve të Infrastrukturës Hekurudhore i Ballkanit Perëndimor, takim ky i udhëhequr nga Sekretariati i Komunitetit të Transportit i cili është krijuar  sipas Traktatit mbi Themelimin e Komunitetit të Transportit për Ballkanin Perëndimor dhe është nënshkruar dhe miratuar nga Komisioni Evropian dhe 6 (gjashtë) vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2017, përfshirë këtu edhe Kosovën.
Informata për Infrakos