Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Prishtinë 16 mars 2017 – Dogana e Kosovës së bashku me Hekurudhat e Kosovës kanë nënshkruar memorandum bashkëpunimi, nënshkrimi u bë nga Drejtori i Përgjithshëm i Doganës z. Bahri Berisha dhe përfaqësuesit e hekurudhës z. Agron Thaçi Kryeshef i Infrakos Sh.A dhe Gelor Shala kryeshef i Trainkos Sh.A
(Shqip) Me datë 26.08.2016 është organizuar një tryezë nga kolegji i shkencave të aplikuara teknike “Tempulli” qe kishte për qëllim gjendjen ekzistuese të Hekurudhave të Kosovës dhe integrimi në rrjetin hekurudhor evropian. Përveç stafit dhe profesorëve të kolegjit të shkencave të aplikuara teknike “Tempulli” në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues të institucioneve qeveritare, kompanitë publike Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës Sh.A “Infrakos”, Operimi me Trenat e Hekurudhave të Kosovës Sh.A “Trainkos”, Odat ekonomike, Policia e Kosovës si dhe ekspert dhe inxhinier të tjerë të sektorit Hekurudhor
(Shqip) Për fëmijët e kopshtit “Gëzimi ynë”, nga Fushë Kosova, sot nuk ishte një ditë e zakonshme. Ata ndiheshin të entuziazmuar për shëtitjen e vogël që do të bënin në ambientet e “Infrakos” Sh.A, të cilët me vizitën e tyre u njoftuan për se afërmi me shërbimet qe i ofron Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës për operatoret transportues në rrjetin hekurudhor të Infrakos Sh.A
Informata për Infrakos