Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Me datën 22.09.2020 Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me bashkëpunëtorët e vet i bëri një vizitë pune Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS. Ministri Kuçi u prit nga UD i Kryeshefit Ekzekutiv z. Xhevat Ramosaj së bashku me stafin e lartë menaxhues të INFRAKOS-it.
(Shqip) Autoritetet e Infrakos-it kthejnë në menaxhim objektin e stacionit të Hekurudhës në Drenas i cili ishte i dhënë me koncension për 15 vite kompanisë NTSH Valentina.
(Shqip) Në kuadër të aksionit të ndërmarrë nga Ministria e Infrastrukturës për sensibilizimin dhe ngritjen e nivelit të sigurisë në sektorin e komunikacionin, me datën 25.07.2020
Informata për Infrakos