Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Me 11.01.2021 Ministri i Infrastrukturës z. Arban Abrashi me kabinetin e tij i bëri një vizitë Infrakos-it për tu informuar për se afërmi lidhur me zhvillimet e punimeve në sektorin hekurudhor, respektivisht rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore. Ministri Abrashi u prit nga Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të INFRAKOS-it z. Brahim Selimaj dhe nga UD i Kryeshefit Ekzekutiv z. Xhevat Ramosaj se bashku me menaxhmentin e kësaj ndërmarrje.
(Shqip) Me datën 22.09.2020 Ministri i Ekonomisë dhe Ambientit z. Blerim Kuçi me bashkëpunëtorët e vet i bëri një vizitë pune Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës ShA – INFRAKOS. Ministri Kuçi u prit nga UD i Kryeshefit Ekzekutiv z. Xhevat Ramosaj së bashku me stafin e lartë menaxhues të INFRAKOS-it.
(Shqip) Autoritetet e Infrakos-it kthejnë në menaxhim objektin e stacionit të Hekurudhës në Drenas i cili ishte i dhënë me koncension për 15 vite kompanisë NTSH Valentina.
Informata për Infrakos