Lajmet dhe Ngjarjet
(Shqip) Kryeshefi i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës - Infrakos Sh. A. realizoi vizitë në teren me përfaqësues të Ministrisë së Financave Punës dhe Transfereve dhe për së afërmi panë zhvillimet e punimeve të linjës hekurudhore Hani Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë në të cilën punët janë në fazën përfundimtare dhe linja po shkon drejt rihapjes së saj për qarkullim të trenave
(Shqip) Sot me datë 07.07.2023 u nënshkrua marrëveshja ndërmjet Ministrit të Mjedisit, Planifikimit Hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu dhe Kryeshefit Ekzekutiv të Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës z. Naser Krasniqit për financimin e projekteve të dizajnimit preliminar të linjës hekurudhore Fushë Kosovë – Klinë – Pejë dhe linjës Klinë – Prizren.
(Shqip) Kryeshefi Ekzekutiv Naser Krasniqi dhe Edona Nahi, Kryesuese e Bordit të Drejtorëve dhe Fitim Raci, Anëtari i Bordit të Drejtorëve të Infrakos ShA se bashku me përfaqesuesit e Njësisë Implementuese të Projektit gjatë këtij vikendi respektivisht me datë 27.05.2023 kanë vizituar tunelin 6 dhe 7 në segmentin hekurudhor të linjës se 10-të hekurudhore në afersi të Kaçanikut.
Informata për Infrakos