Lajmet dhe Ngjarjet
Është nënshkruar kontrata komerciale ndërmjet Infrakos-it dhe Generale Construzioni Ferrovarie, për rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore, segmenti Fushë Kosovë - Hani i Elezit, investim i cili kap shifrën 210 milionë euro.
Shoqata "Asociacioni i Stacioneve të Europës" e përbërë nga përfaqësues nga ky asociacion, Muzeu i Hekurdhave të Gjermanisë dhe Muzeu i Hekurdhave të Sllovenisë, dhuruan sot muzeut të Hekurudhave të Kosovës disa artifakte të çmuara në shënjë bashkëpunimi me Hekurudhat e Kosovës.
Në ambientet e Hekurudhave të Kosovës, me datë 10.10.2018 stafi i Hekurudhave të Kosovës kishin një gatishmëri të lartë për të dhuruar gjak. Për disa nga ta nuk ishte hera e pare që jipnin gjak, por si staf i kopmanisë ishte hera e parë që organizohej një event i tillë.
Informata për Infrakos

Lexues të nderuar, zonja dhe zotërinj,

Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.