Lajmet dhe Ngjarjet
Për fëmijët e kopshtit “Gëzimi ynë”, nga Fushë Kosova, sot nuk ishte një ditë e zakonshme. Ata ndiheshin të entuziazmuar për shëtitjen e vogël që do të bënin në ambientet e “Infrakos” Sh.A, të cilët me vizitën e tyre u njoftuan për se afërmi me shërbimet qe i ofron Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës për operatoret transportues në rrjetin hekurudhor të Infrakos Sh.A
Kryeshefi Ekzekutiv i ndërmarrjes "Infrakos", z. Agron Thaqi, së bashku me Bordin e Drejtorëve dhe menaxhmentin e ndërmarrjes, ka pritur në takim ministrin Blerand Stavileci, për një vizitë në ambientet e “Infrakos” Sha. A . Më këtë rast Kryeshefi Thaqi e ka njoftuar ministrin Stavileci për punët dhe zhvillimet në ndërmarrje, si dhe për sfidat. “Stafi dhe menaxhmenti janë të përkushtuar që ta mirëmbajnë rrjetin hekurudhor të Kosovës, me të gjitha mundësitë që posedojmë.
Me qëllim të rritjes së efikasitetit të punës dhe garantimit e operimit të sigurt të transportit të mallrave dhe të udhëtarëve, po vazhdon shkollimi i stafit ekzekutiv të komunikacionit hekurudhor, gjegjësisht stafit të departamentit të komunikacionit hekurudhor. Ky shkollim është i rregullt dhe vazhdon për çdo muaj.
Informata për Infrakos

Lexues të nderuar, zonja dhe zotërinj,

Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.