Lajmet dhe Ngjarjet
Me datën 08.11.2022 në Nish të Serbisë është mbajtur takimi i Menaxherëve të Infrastrukturës Hekurudhore për Ballkanin Perëndimor me temën “Punëtoria e Inovacionit hekurudhor në Ballkanin Perëndimor 2022, e ardhmja është në rrugën e duhur”. Në këtë takim të rëndësisë së veçantë ka marrë pjesë UD i Kryeshefit Ekzekutiv të  INFRAKOS-it z. Uran Mulaj i cili ka përfaqësuar dhe prezantuar zhvillimet e deritanishme të infrastrukturës hekurudhore të Kosovës
Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati dhe përfaqësuesit e ndërmarrjeve publike: Posta e Kosovës, Infrakos, Trainkos, KRU Prishtina dhe Telekomi i Kosovës, Në kuadër të Masës 4.6 të Pakos së Ringjalljes Ekonomike për Mbështetjen e Ndërmarrjeve Publike, kanë nënshkruar me 23.05.2022 marrëveshjet e nën-huazimit në vlerë totale prej rreth 5 milionë euro
Në kuadër të punimeve të modernizimit të Hekurudhave të Kosovës, Infrakos-i dhe menaxhmentit kanë mirëpritur ministrin, Liburn Aliu dhe përfaqësuesit e BE-së. Në vizitën e Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës INFRAKOS SH.A pjesëmarrës ishin Ministri i Mjedisit, Planifikimit hapësinor dhe Infrastrukturës z. Liburn Aliu se bashku me zëvëndësministrin z. Hysen Durmishi si dhe përfaqesue të tjerë si; Dretori i Komuitetit të Transportit të BE-së z. Matej Zaknjsek, Sekretri permanent i komunitetit të transportit z. Albert Kolgeci, Luigi Brusa – Shef i sektorit nga zyra e BE-së në Kosovë, si dhe përfaqesuesit e BERZH-it, Neil Taylor dhe Arianit Blakaj.
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë