Lajmet dhe Ngjarjet
Nën patronatin e Bankës Europine për Rindërtim dhe Zhvillim-BERZH, të hënën u mbajt samiti për zhvillimin e rajonit të Ballkanit Perendimor, i njohur si (EBRD WESTERNS BALKANS INVESTMENT SUMMIT) ku u konfirmua mbështetja në investimin e projekteve infrastrukturore, duke përfshirë edhe projektet hekurudhore.
Ka pëfunduar projekti për ngritjen e kapaciteteve të shëndetit e sigurisë në punë në Infrakos i cili projekt është i financuar nga BERZH-i. Ky projekt ka filluar ne korrik 2016 dhe ka perfunduar me 31.10.2017, plotë 17 muaj. Pas shtatë(7) muajve punë dhe trajnim intesive, kampionet janë certifikuar nga konsulentët.
Menaxhmenti i Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës Infrakos Sh.A shënonë përvjetorin e 31-të të vdekjes së atdhetari dhe heroit tonë Metush Krasniqit. Metush Krasniqi në historinë e kombit tonë gjithnjë e më tepër po konsiderohet mendja supreme e kombit, si veprimtar për çështje kombëtare për çlirimin e vendit dhe ribashkimit të trojeve shqiptare.
Informata për Infrakos

Lexues të nderuar, zonja dhe zotërinj,

Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.