Lajmet dhe Ngjarjet
Në ambientet e Hekurudhave të Kosovës, me datë 31.03.2021 stafi i Hekurudhave të Kosovës në krye me KE-në z. Mr.sc. Hysen Nikqi si zakonisht treguan gatishmëri të lartë për të dhuruar gjak. Nga kjo traditë e krijuar tashmë, për disa nga ta nuk ishte hera e pare që dhuronin vullnetarisht gjak, por ndryshe nga herat e tjera aksioni nisi nga Kryeshefi Ekzekutiv i Infrakos-it
Kryeshefi Ekzekutiv Infrastrukturës së Hekurudhave të Kosovës Sh.A ‘‘INFRAKOS’’ Mr.sc. Hysen Nikqi dhe Kryeshefi Ekzekutiv z. Gelor Shala nënshkruan marrëveshjen për qasje në infrastrukturën e hekurudhave të Kosovës për vitin 2020 - 2021
Me 11.01.2021 Ministri i Infrastrukturës z. Arban Abrashi me kabinetin e tij i bëri një vizitë Infrakos-it për tu informuar për se afërmi lidhur me zhvillimet e punimeve në sektorin hekurudhor, respektivisht rehabilitimin e linjës së 10-të hekurudhore. Ministri Abrashi u prit nga Kryesuesi i Bordit të Drejtorëve të INFRAKOS-it z. Brahim Selimaj dhe nga UD i Kryeshefit Ekzekutiv z. Xhevat Ramosaj se bashku me menaxhmentin e kësaj ndërmarrje.
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë