Lajmet dhe Ngjarjet
Me datë 26.08.2016 është organizuar një tryezë nga kolegji i shkencave të aplikuara teknike “Tempulli” qe kishte për qëllim gjendjen ekzistuese të Hekurudhave të Kosovës dhe integrimi në rrjetin hekurudhor evropian. Përveç stafit dhe profesorëve të kolegjit të shkencave të aplikuara teknike “Tempulli” në këtë tryezë morën pjesë përfaqësues të institucioneve qeveritare, kompanitë publike Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës Sh.A “Infrakos”, Operimi me Trenat e Hekurudhave të Kosovës Sh.A “Trainkos”, Odat ekonomike, Policia e Kosovës si dhe ekspert dhe inxhinier të tjerë të sektorit Hekurudhor
Për fëmijët e kopshtit “Gëzimi ynë”, nga Fushë Kosova, sot nuk ishte një ditë e zakonshme. Ata ndiheshin të entuziazmuar për shëtitjen e vogël që do të bënin në ambientet e “Infrakos” Sh.A, të cilët me vizitën e tyre u njoftuan për se afërmi me shërbimet qe i ofron Infrastruktura e Hekurudhave të Kosovës për operatoret transportues në rrjetin hekurudhor të Infrakos Sh.A
Kryeshefi Ekzekutiv i ndërmarrjes "Infrakos", z. Agron Thaqi, së bashku me Bordin e Drejtorëve dhe menaxhmentin e ndërmarrjes, ka pritur në takim ministrin Blerand Stavileci, për një vizitë në ambientet e “Infrakos” Sha. A . Më këtë rast Kryeshefi Thaqi e ka njoftuar ministrin Stavileci për punët dhe zhvillimet në ndërmarrje, si dhe për sfidat. “Stafi dhe menaxhmenti janë të përkushtuar që ta mirëmbajnë rrjetin hekurudhor të Kosovës, me të gjitha mundësitë që posedojmë.
Informata për Infrakos

Lexues të nderuar, zonja dhe zotërinj,

Në vitin 1874 u ndërtua linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linjës në relacionin Mitrovicë – Leshak, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren.