Lajmet dhe Ngjarjet
Me datën 09.05.2022 në Ohër të Maqedonisë së Veriut është mbajtur takimi i Menaxherëve të Infrastrukturës Hekurudhore i Ballkanit Perëndimor, takim ky i udhëhequr nga Sekretariati i Komunitetit të Transportit i cili është krijuar  sipas Traktatit mbi Themelimin e Komunitetit të Transportit për Ballkanin Perëndimor dhe është nënshkruar dhe miratuar nga Komisioni Evropian dhe 6 (gjashtë) vendet e Ballkanit Perëndimor në vitin 2017, përfshirë këtu edhe Kosovën.
Duke e falënderuar për kontributin në kompani,  përpjekjet tuaja të vazhdueshme Infrakosi ka ndarë një mirënjohje ne shenje falënderimi për ish Kryesuesin e Bordit te Drejtorëve z.Enis Berisha.
Me datë 09.03.2022 emërohet Bori i ri i Drejtoreve i Infrastrukturës se Hekurudhave të Kosovës nga Qeveria e Republikës se Kosovës me këtë përbërje:
Informata për Infrakos

Hyrje

Në vitin 1874 është ndërtuar linja e parë hekurudhore në Kosovë në relacionin Hani i Elezit – Fushë Kosovë – Mitrovicë. Ishte ky fillimi i shtrirjes së rrjetit hekurudhor nëpër Kosovë, aq sa i rëndësishëm për transportin e udhëtarëve dhe mallrave, po aq i rëndësishëm për zhvillimin ekonomik dhe lidhjen e Kosovës me vendet e rajonit. Në vitin 1931 vazhdoj ndërtimi i kësaj linje në relacionin Mitrovicë – Leshak – Kufiri me Serbinë, më 1934 ajo Fushë Kosovë – Prishtinë, më 1936 Fushë Kosovë – Pejë, më 1949 Prishtinë – Podujevë – Livadhi dhe më 1963 Klinë – Prizren. Kështu që sot Hekurudhat e Kosovës shtrihen në tërë territorin e Kosovës me një gjatësi prej 335.079 km linjë e hapur hekurudhore, me një gjatësi prej 105,784 km në stacione dhe 103,4 km vija industriale. Hekurudhat e Kosovës përmes Leshakut dhe Podujevës në veri dhe lindje janë të lidhura me Serbinë, ndërsa përmes Hanit të Elezit, në jug me Maqedoninë.

Më shumë